Pop Up Mäntyharjulla 19.2! TE-toimi ja KELA rantautuvat Kunnantalolle

Etsitkö töitä, työntekijää  tai tietoa KELAn palveluista  ja kuntien työllisyyspalveluista?

Pop up päivä Mäntyharjulla ke 19.2 ! Lisää tietoa alla.

Tervetuloa!

Pop up-palvelupisteet Juvalla 28.1., Mikkelissä 11.2. ja Mäntyharjulla 19.2.

Etelä-Savon TE-toimiston työnhakija ja työnantaja-asiakkailla on mahdollisuus saada henkilökohtaista palvelua TE-toimiston pop up -palvelupisteissä. Pop up -palvelut ovat väliaikaisia tai kiertäviä palvelupisteitä, joissa TE-toimisto tulee asiakkaan luokse esimerkiksi kunnan asiointipisteisiin tai kirjastoihin. Etelä-Savon TE-toimisto, Kela ja kuntien työllisyyspalvelut järjestävät alueella yhteistyössä yhteisiä pop up –palvelupisteitä. Pop up -palvelun idea on, että TE-toimiston, Kelan ja kunnan palveluasiantuntijat tulevat kaikki samana päivänä asiakkaiden luo ko. kuntaan.

TE-toimiston, Kelan ja kuntien työllisyyspalvelujen yhteiset pop up –palvelupisteet on sovittu seuraavasti:

ti 28.1.2020 klo 9-15 Juvan toimintatalo, Juvantie 7 51900 JUVA

ti 11.2.2020 klo 9-14 Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipiste, Maaherrankatu 9, 50100 Mikkeli

ke 19.2.2020 klo 9-15 Mäntyharjun kunnan asiointipiste, Asematie 3, 52700 Mäntyharju

Pop up-palvelupisteiden jatkosta sovitaan mm. saatujen asiakaskokemusten perusteella.

Lisätietoja:

Maria Laukkanen, koordinaattori, Etelä-Savon TE-toimiston puh 0295 044 104

Kasvo-kumppanuuspilotista lisätietoja Etelä-Savon maakunta-uudistus verkkosivuilla:
Uudistus/Pilotit/Kasvo-kumppanuuspilotti

Taustatietoa:

Pop up-palvelupisteissä TE-palvelujen, Kelan ja kuntien työllisyyspalveluja tarjolla henkilökohtaisesti

Etelä-Savon TE-toimisto palvelee asiakkaitaan toimipaikoissaan Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Näiden toimipaikkojen lisäksi TE-palveluja saa myös kuntien asiointipisteissä ennakkoon varatulla ajalla etäyhteydellä. Samoin Kela tuottaa palveluja kuntien asiointipisteissä. – Halusimme yhdessä Kelan kanssa järjestää kuntien asiointipisteisiin Pop up-palvelupisteet muutamana päivänä ja kutsuimme ko. päiviin myös kuntien työllisyyspalvelut. Tarkoituksemme on tutustuttaa asiakkaita kuntien asiointipisteiden palvelumahdollisuuksiin ja tarjota henkilökohtaista palvelua niin Kelan kuin TE-toimiston palveluista paikan päällä Kasvo-kumppanuuspilotin hengessä, kertoo koordinaattori Maria Laukkanen Etelä-Savon TE-toimistosta.

Pop up-palvelupiste on esimerkki TE-palvelujen, kuntien työllisyyspalvelujen ja Kelan Kasvo-kumppanuuspilotti toiminnasta

Pop up -palvelupisteitä on aiemmin pidetty erikseen TE-toimiston ja Kelan osalta. – Tämä yhdessä tekeminen on vahvistunut Kasvo-kumppanuuspilotin myötä, painottaa Laukkanen. Kasvo-kumppanuuspilotissa on mahdollista tehdä jalkautuvaa viranomaistyötä sekä palvella yhdessä niitä asiakkaita, jotka tarvitsevat yhtä aikaa sekä Kelan tai kunnan että TE-toimiston palveluja. – Voimme jo siinä paikan päällä katsoa, ettei palvelussa tule päällekkäisyyttä sekä varmistaa asiakkaan oikean palvelutarpeen. Pop up-palvelupisteessä kunnan työelämäpalvelut auttavat työnhakijoita sähköisessä asioinnissa, työnhaun asiakirjojen laatimisessa ja työllistymään nopeammin paikallisten työmarkkinoiden tuntemuksellaan, jatkaa Laukkanen.

Kasvo-kumppanuuspilotin tavoitteita ovat mm. viranomaisyhteistyön tiivistäminen sekä päällekkäisen työn poistaminen, kumppanuusverkoston palvelujen vahvempi tuntemus ja palvelujen tehokas käyttö asiakastyössä sekä toimia siltavaiheena työllisyyden kuntakokeiluihin.