Anne Airaksinen aloittaa vuoden alussa UUDET-hankkeen projektityöntekijänä

Annen keskeisiä tehtäviä hankkeen projektityöntekijänä ovat taajaman palveluiden kehittäminen osallisuuden keinoin. Tavoitteena on edistää kuntalaisdialogia sekä kehittää kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden sekä yrittäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Mäntyharjussa.

Hankkeessa testataan ja kehitetään niin olemassa olevia kuin uusia digitaalisia osallistumiskanavia. Myös toimien käytäntöön toimeenpano ovat Annen työlistalla. Anne työskentelee hankkeen parissa kesään 2019 saakka.

Annen mietteitä uudesta pestistään:
– Hankkeen myötä digitaalisia osallistumiskanavia tuodaan esille ja jalkaudun juttelemaan yrittäjien ja kuntalaisten kanssa. Odotankin mielenkiinnolla, millaisia ideoita kuntalaisilla on taajaman kehittämiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen. Esimerkiksi torialueen toimintaan suunnitellaan uutta tulevalle kesäkaudelle.

– Kiinnostavaa hankkeessa on, että mukana on kuusi varsin erilaista Itä-Suomen kuntaa. Ajatuksena onkin samalla jakaa ideoita toisten kuntien kanssa.

Uudistuvat elinvoimataajamat – UUDET -hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman lisäämiseen. Hankkeessa rakentuu maaseutukuntien ja kehittäjien ylipaikallinen oppiva verkosto, joka vahvistaa maaseudun paikkaperustaista kehittämiskulttuuria. Hankkeessa toteutetaan kehittämiskokeiluja kuntien maaseututaajamissa. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Mäntyharjun lisäksi hankkeessa on mukana Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia sekä Heinäveden, Keiteleen, Liperin, Tervon ja Valtimon kunnat kolmen maakunnan alueelta.