Mäsek Oy valitsi markkinointi­päällikön

Mäsek Oy:n hallitus valitsi viime viikkoisessa kokouksessaan uudeksi markkinointipäälliköksi HTM Olli Marjalaakson.  Hän aloittaa tehtävässä 1.6.2015.

Marjalaakso on opiskellut Tampereen yliopistossa kaupan ja talouden ja yhteiskuntatieteiden alaa. Pro Gradu –tutkielma käsitteli Salon kaupungin brändin luomista – paikan markkinointia ja brändi-identiteetin rakentamista. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Southamptonin yliopistossa Englannissa markkinoinnista ja sosiaalisesta tilastotieteestä.

Marjalaakso on 3.6.2013 alkaen työskennellyt Mikkelissä Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy:n palveluksessa yrittäjyysyhteistyön rakentajana ja 16.2.2015 alkaen klusterikoordinaattorina.

Tervetuloa töihin Olli!