Yritysten kehittämiskumppani

Mäsek Oy hallinnoi ja toteuttaa laajempia ja suppeampia kehittämishankkeita kunnan ja yritysten hyväksi.

Viime vuosina on toteutettu  kaksi omaa  kehittämishanketta: Mäntyharjun keskustaajaman kehittämishanke ja Mäntyharju-Repovesi retkeilyreittihanke. Lisäksi Mäsek Oy on osallistunut erilaisiin hankkeisiin, joista se näkee olevan hyötyä alueen yrityksille ja kunnan kehittymiselle.

Parhaillaan ovat käynnissä seuraavat hankkeet, joihin Mäsek osallistuu:

Yhdessä enemmän

Matkailuhanke, jonka hallinnoijana on Kouvola Innovation Oy.

Lisätiedot markkinointipäällikkö Johanna Harju